Τροχός 8 Συναισθημάτων του Plutchik

Το Μοντέλο Συναισθημάτων Plutchik, γνωστό και ως ο Τροχός των 8 Συναισθημάτων, είναι ένας απλός και λογικός τρόπος κατανόησης των συναισθημάτων. Το μοντέλο αυτό παρουσιάζει τα συναισθήματα ως έναν τροχό, ο οποίος επιτρέπει την εξερεύνηση διαφορετικών συναισθημάτων και τη βαθύτερη κατανόηση του καθενός μέσω ενός ολοκληρωμένου καταλόγου συναισθημάτων.

Ο Τροχός Συναισθημάτων στο Social Intelligence

Ο τροχός των 8 συναισθημάτων είναι ένα πολύτιμο εργαλείο στον τομέα του Social Intelligence, που μας επιτρέπει να κατανοήσουμε τα συναισθήματα που εκφράζονται στο διαδίκτυο, όπως αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή κριτικές. Χρησιμοποιώντας τα εργαλεία ανάλυσης συναισθήματος, είμαστε σε θέση να εντοπίσουμε τα κυρίαρχα συναισθήματα που υπάρχουν σε ένα σύνολο δεδομένων και να τα ταξινομήσουμε σύμφωνα με τον τροχό των 8 συναισθημάτων, παρέχοντας μια πιο ολοκληρωμένη κατανόηση των συναισθημάτων που εκφράζονται.

Για παράδειγμα, μια επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιήσει τον τροχό των 8 συναισθημάτων για να αξιολογήσει τα σχόλια των πελατών για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, ώστε να κατανοήσει τα συναισθήματά τους απέναντι στην εταιρεία και τις παροχές της. Αναγνωρίζοντας μοτίβα και τάσεις στα συναισθήματα που μεταφέρονται στα σχόλια, η εταιρεία αποκτά γνώση για το τι επιδοκιμάζουν και τι αποδοκιμάζουν οι πελάτες στα προϊόντα της και πώς μπορεί να προβεί σε βελτιώσεις.

Ο τροχός των 8 συναισθημάτων είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο υποβοήθησης & υποστήριξης των εταιρειών/οργανισμών στην κατανόηση των συναισθημάτων των πελατών τους, καθώς και στη βελτιωση της συνολικής σχέσης μεταξύ Brand-πελάτη.

Πώς η Palowise χρησιμοποιεί τον Τροχό 8 Συνισθημάτων

Στην Palowise χρησιμοποιούμε το μοντέλο συναισθημάτων του Plutchik για να κατανοήσουμε και να αναλύσουμε τα ανθρώπινα συναισθήματα. Αξιολογώντας τα συναισθήματα που εκφράζονται σε ψηφιακό περιεχόμενο, όπως αναρτήσεις και κριτικές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είμαστε σε θέση να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να δημιουργήσουν ισχυρότερες σχέσεις με τους πελάτες τους και να αποκτήσουν βαθύτερη κατανόηση των αναγκών τους.

Για την εφαρμογή του μοντέλου συναισθημάτων του Plutchik, αρχικά συλλέγουμε και εξετάζουμε ένα σύνολο δεδομένων που αφορά τον πελάτη μας, όπως tweets ή κριτικές προϊόντων. Στη συνέχεια, χρησιμοποιούμε έναν συνδυασμό από τους μοναδικούς αλγορίθμους της εταιρείας για την ανάλυση συναισθήματος για να προσδιορίσουμε τα πρωταρχικά συναισθήματα στα δεδομένα μας.

Αφού ταξινομήσουμε τα συναισθήματα χρησιμοποιώντας τον τροχό των 8 συναισθημάτων, παρουσιάζουμε στους πελάτες μας μια απεικόνιση των κύριων τάσεων και των μοτίβων που έχουμε εντοπίσει.

Why Palowise?

  • #1:Use the industry's top artificial intelligence to handle the heavy work for you and gain insights in minutes.
  • #2:Receive an alert if something major occurs near your customer.
  • #3:Identify the influencers, material, and messaging required to generate success in real-time.
  • #4:Manage cross-channel campaigns with multidisciplinary groups and infinite channels.
  • #5:Monitor engagement and sentiment to get valuable insights.
  • #6:Monitor trending topics of discussion among users.

LET’S GROW YOUR BUSINESS TOGETHER.
CONTACT US NOW.