Ενσωμάτωση του Amazon Web Services (AWS) για διαθεσιμότητα και επεκτασιμότητα των εφαρμογών

Στην Palowise, χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Amazon Web Services (AWS) η οποία παρέχει καλύτερη διαθεσιμότητα και προσαρμοστικότητα στις εφαρμογές μας. Με την ενσωμάτωση της AWS, η πλατφόρμα μας μπορεί να διαχειριστεί μεγάλο όγκο δεδομένων και να προσφέρει γρήγορες και αξιόπιστες υπηρεσίες στους πελάτες μας. Η ενσωμάτωση αυτή διασφαλίζει ότι οι πελάτες μας μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα τους γρήγορα και με ασφάλεια, επιτρέποντάς τους να λαμβάνουν έγκαιρα τεκμηριωμένες αποφάσεις.

Διαχείριση της επεκτασιμότητας

Για τις επιχειρήσεις, η ικανότητα ταχείας προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία τους. Η Palowise χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες Amazon Web Services (AWS) για τις δυνατότητες επέκτασης τους, οι οποίες επιτρέπουν στους πελάτες να προσαρμόζουν εύκολα και γρήγορα τους πόρους τους ανάλογα με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες τους. Η AWS προσφέρει μια σειρά από υπηρεσίες που έχουν σχεδιαστεί για να είναι εξαιρετικά ευέλικτες, όπως η Αυτόματη Κλιμάκωση (Auto Scaling), το S3 και το Glacier για την αποθήκευση και το RDS και το DynamoDB για τις βάσεις δεδομένων. Με το AWS, μπορούμε εύκολα να αντιμετωπίσουμε αιχμές στη ζήτηση, να αποθηκεύσουμε και να έχουμε πρόσβαση σε απεριόριστα δεδομένα και να δημιουργήσουμε και να διαχειριστούμε βάσεις δεδομένων υψηλής διαθεσιμότητας και κλιμάκωσης.

Ακολουθούν τα βασικά οφέλη της επεκτασιμότητας του AWS για τις επιχειρήσεις:

 • Γρήγορη και εύκολη προσαρμογή στη μεταβαλλόμενη ζήτηση
 • Αυτόματη κλιμάκωση με βάση προκαθορισμένες συνθήκες
 • Απεριόριστη χωρητικότητα αποθήκευσης δεδομένων
 • Κλιμακούμενες και εξαιρετικά διαθέσιμες βάσεις δεδομένων

Ενσωμάτωση της ασφάλειας

Στην εποχή του cloud computing, η διασφάλιση της ασφάλειας και της προστασίας των δεδομένων είναι εξαιρετικά σημαντική για επιχειρήσεις όπως η Palowise. Η AWS αναγνωρίζει αυτή την ανησυχία και προσφέρει ένα ευρύ φάσμα χαρακτηριστικών ασφαλείας για να βοηθήσει τους πελάτες να διασφαλίσουν τα δεδομένα και τις εφαρμογές τους.

Αυτά τα μέτρα ασφαλείας περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, φυσική ασφάλεια, έλεγχο πρόσβασης στο δίκτυο, διαχείριση ταυτότητας και πρόσβασης και υπηρεσίες κρυπτογράφησης δεδομένων. Επιπλέον, το AWS Security Hub επιτρέπει την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο και την αντιμετώπιση πιθανών απειλών ασφαλείας σε πολλαπλούς λογαριασμούς και υπηρεσίες AWS.

Με την ενσωμάτωση αυτών των χαρακτηριστικών ασφαλείας, μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και σιγουριά στην ασφάλεια των δεδομένων μας, αξιοποιώντας παράλληλα τα οφέλη του AWS.

 • Η AWS παρέχει ένα ολοκληρωμένο σύνολο χαρακτηριστικών και υπηρεσιών ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων των πελατών και την εκπλήρωση των κανονιστικών απαιτήσεων και των απαιτήσεων συμμόρφωσης.
 • Στα κέντρα δεδομένων της AWS εφαρμόζονται φυσικά μέτρα ασφαλείας, όπως η πολυεπίπεδη ασφάλεια, για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα δεδομένα και τις εφαρμογές των πελατών.
 • Υπηρεσίες όπως το Amazon VPC και το Amazon Route 53 επιτρέπουν στους πελάτες να ελέγχουν την πρόσβαση στο δίκτυο και να δρομολογούν την κυκλοφορία με ασφάλεια στις εφαρμογές τους.
 • Το AWS IAM επιτρέπει στους πελάτες να διαχειρίζονται με ασφάλεια τους λογαριασμούς χρηστών και να ελέγχουν την πρόσβαση σε υπηρεσίες και πόρους του AWS.
 • Οι υπηρεσίες κρυπτογράφησης δεδομένων, όπως η κρυπτογράφηση από την πλευρά του διακομιστή Amazon S3, βοηθούν στην προστασία ευαίσθητων δεδομένων κατά τη μεταφορά και την παραμονή τους.
 • Το AWS Security Hub επιτρέπει την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο και την αντιμετώπιση πιθανών απειλών ασφαλείας σε πολλαπλούς λογαριασμούς και υπηρεσίες AWS.

Δυνατότητες ενσωμάτωσης

Μία από τις πολλές δυνατότητες των Amazon Web Services (AWS) που χρησιμοποιεί η Palowise είναι η ενσωμάτωσή τους με μια ποικιλία εργαλείων και υπηρεσιών. Η AWS προσφέρει πολλαπλές επιλογές ενσωμάτωσης που επιτρέπουν στους πελάτες να συνδέουν συστήματα συλλογής, αποθήκευσης και μηχανικής μάθησης δεδομένων, επεκτείνοντας με τη σειρά τους τη λειτουργικότητα των εφαρμογών και των ροών εργασίας τους.

Με τη χρήση υπηρεσιών όπως το Amazon Simple Queue Service (SQS) και το Amazon SNS, το Palowise μπορεί να στέλνει, να λαμβάνει και να επεξεργάζεται απρόσκοπτα μηνύματα μεταξύ εφαρμογών. Επιπλέον, το AWS Lambda και το AWS ECS επιτρέπουν στην Palowise να δημιουργεί εφαρμογές υψηλής επεκτασιμότητας και αξιοπιστίας, δημιουργώντας και εκτελώντας ροές εργασίας που συντονίζουν πολλαπλές υπηρεσίες AWS και άλλους πόρους.

Επιπλέον, η AWS παρέχει διάφορα API και SDK, τα οποία επιτρέπουν στους πελάτες να ενσωματώνονται με υπηρεσίες AWS και υπηρεσίες τρίτων, συμπεριλαμβανομένων βάσεων δεδομένων, εργαλείων ανάλυσης και άλλων πλατφορμών cloud. Αυτές οι επιλογές ενσωμάτωσης διευκολύνουν την Palowise να συνδέει τις εφαρμογές με τους πόρους δεδομένων που χρειάζονται και να αυτοματοποιεί και να βελτιώνει τις ροές εργασίας.

Συμπερασματικά, η Palowise χρησιμοποιεί τις επιλογές ολοκλήρωσης AWS για την επέκταση της λειτουργικότητας, την αυτοματοποίηση των διαδικασιών και τον εξορθολογισμό των ροών εργασίας. Αυτό, με τη σειρά του, αυξάνει την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα για τους πελάτες μας.

Σχόλια Πελατών

Μπορέσαμε να εκσυγχρονίσουμε σημαντικά τις ροές δεδομένων μας μετά την εφαρμογή της ενσωμάτωσης του AWS με την Palowise. Η δυνατότητα εύκολης σύνδεσης των εφαρμογών με τους πόρους δεδομένων μας έχει διευκολύνει πολύ τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων και μας έχει εξοικονομήσει αμέτρητες ώρες χειροκίνητης επεξεργασίας.

Η ενοποίηση μεταξύ AWS και Palowise έχει αλλάξει το τοπίο για εμάς. Καταφέραμε να δημιουργήσουμε εξαιρετικά κλιμακούμενες και αξιόπιστες εφαρμογές που συντονίζουν πολλαπλές υπηρεσίες AWS και άλλους πόρους, επιτρέποντάς μας να χειριζόμαστε τις αυξανόμενες απαιτήσεις χωρίς διακοπές ή προβλήματα απόδοσης.

Η ενοποίηση των υπηρεσιών AWS και της Palowise μας επέτρεψε να αυτοματοποιήσουμε εύκολα τον τρόπο εργασίας μας και να εκσυγχρονίσουμε τις διαδικασίες μας, με αποτέλεσμα την αύξηση της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας. Υπήρξε ένα κρίσιμο εργαλείο που μας βοήθησε να επιτύχουμε τους επιχειρηματικούς μας στόχους

Περισσότερες δυνατότητες της Palowise

PowerBI

Η Palowise analytics προσφέρει τώρα απρόσκοπτη ενσωμάτωση με το PowerBI, δίνοντας στους χρήστες τη δυνατότητα να συνδυάσουν τη δύναμη της οπτικοποίησης δεδομένων και της επιχειρηματικής ευφυΐας για καλύτερη λήψη αποφάσεων.

Elastic Search

Η Palowise έχει προσθέσει υποστήριξη για το Elastic Search, επιτρέποντας βελτιωμένες δυνατότητες αναζήτησης και ανάλυσης δεδομένων

Grafana

Η ενσωμάτωση του Grafana με την Palowise επιτρέπει τώρα στους χρήστες να δημιουργούν ισχυρές και προσαρμόσιμες απεικονίσεις των δεδομένων τους

Retail company case study

Η Palowise προσφέρει εδώ και αρκετά χρόνια στους πελάτες της μια μοναδική πρόταση πώλησης (USP), ενσωματώνοντας την πλατφόρμα της με τις υπηρεσίες Amazon Web Services (AWS). Ένας πρόσφατος πελάτης στην Ελλάδα, μια κορυφαία ευρωπαϊκή εταιρεία λιανικού εμπορίου, προσέγγισε την Palowise για μια λύση που θα βελτίωνε τις στρατηγικές μάρκετινγκ και τις γνώσεις πελατών της. Η ενσωμάτωση της πλατφόρμας web and social intelligence της Palowise με την AWS παρείχε την ιδανική λύση σε αυτή την πρόκληση.

Αξιοποιώντας τα εργαλεία ανάλυσης της Palowise, ο πελάτης μπόρεσε να συγκεντρώσει και να αναλύσει έναν τεράστιο όγκο δεδομένων από πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Twitter, το Facebook και το Instagram. Οι επιλογές αποθήκευσης της AWS, όπως το Amazon S3, χρησιμοποιήθηκαν για τη διαχείριση και την αποθήκευση των δεδομένων που συλλέχθηκαν, παρέχοντας επεκτασιμότητα και οικονομική αποδοτικότητα στον πελάτη.

Ο συνδυασμός των ισχυρών αναλύσεων της Palowise και των δυνατοτήτων κλιμάκωσης και ασφαλούς αποθήκευσης της AWS επέτρεψε στον πελάτη να επεξεργαστεί και να αναλύσει αποτελεσματικά μεγάλες ποσότητες δεδομένων κοινωνικών μέσων σε πραγματικό χρόνο. Το αποτέλεσμα ήταν βελτιωμένη δέσμευση των πελατών, ενισχυμένη φήμη της μάρκας, αυξημένες πωλήσεις και έσοδα για τον πελάτη. Η Palowise παραμένει προσηλωμένη στην παροχή καινοτόμων λύσεων που βοηθούν τους πελάτες να επιτύχουν τους επιχειρηματικούς τους στόχους μέσω της δύναμης της τεχνολογίας και της ανάλυσης δεδομένων.

ElasticSearch Case Study - Energy provider

Power BI Case Study - Nestlé

Systran Case Study - FMCG company

AWS integration services FAQ

Ποια είναι η χρήση του AWS;

Η Amazon Web Services (AWS) αλλάζει τα δεδομένα στον κόσμο του cloud computing, παρέχοντας στις επιχειρήσεις ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που τις βοηθούν να δημιουργούν και να αναπτύσσουν εφαρμογές και υπηρεσίες εύκολα και αποτελεσματικά. Με το AWS, οι επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν από μια σειρά ισχυρών εργαλείων και υπηρεσιών που καθιστούν δυνατή την αποθήκευση, επεξεργασία και ανάλυση μεγάλων όγκων δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Από την ανάλυση μεγάλων δεδομένων έως τη μηχανική μάθηση, η AWS προσφέρει μια σειρά υπηρεσιών που επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να κλιμακώνονται και να προσαρμόζονται γρήγορα στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς. Ως αποτέλεσμα, οι επιχειρήσεις μπορούν να καινοτομούν ταχύτερα, να βελτιστοποιούν τις λειτουργίες τους και να προωθούν την ανάπτυξη. Το AWS είναι μια ισχυρή πλατφόρμα που παρέχει στις επιχειρήσεις τα εργαλεία και τις δυνατότητες που χρειάζονται για να επιτύχουν τους στόχους τους και να παραμείνουν ανταγωνιστικές σε μια ταχέως μεταβαλλόμενη αγορά.

Ποια είναι τα οφέλη από τη χρήση της υπηρεσίας ενσωμάτωσης AWS;

Η υπηρεσία ενσωμάτωσης AWS παρέχει μια σειρά από πλεονεκτήματα, όπως αυξημένη ευελιξία, βελτιωμένη επεκτασιμότητα, ενισχυμένη ασφάλεια και μειωμένο κόστος. Επιτρέποντας την απρόσκοπτη ενσωμάτωση διαφορετικών συστημάτων και εφαρμογών, οι επιχειρήσεις μπορούν να ανταποκρίνονται ταχύτερα στις αλλαγές της αγοράς και στις ανάγκες των πελατών.

Είναι ασφαλής η υπηρεσία ενσωμάτωσης AWS;

Ναι, η υπηρεσία ενσωμάτωσης AWS παρέχει μια σειρά χαρακτηριστικών ασφαλείας για να διασφαλίσει την ασφάλεια των δεδομένων και των εφαρμογών σας. Αυτό περιλαμβάνει χαρακτηριστικά όπως η κρυπτογράφηση δεδομένων, ο έλεγχος πρόσβασης και η ασφάλεια δικτύου.

Ποιοι τύποι συστημάτων μπορούν να ενσωματωθούν χρησιμοποιώντας την υπηρεσία ενσωμάτωσης AWS;

Α: Η υπηρεσία ενσωμάτωσης AWS μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενσωμάτωση ενός ευρέος φάσματος συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων τοπικών εφαρμογών, υπηρεσιών cloud και λογισμικού τρίτων. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει ολοκλήρωση δεδομένων, ολοκλήρωση εφαρμογών και ολοκλήρωση μεταξύ επιχειρήσεων.

Why Palowise?

 • #1:Use the industry's top artificial intelligence to handle the heavy work for you and gain insights in minutes.
 • #2:Receive an alert if something major occurs near your customer.
 • #3:Identify the influencers, material, and messaging required to generate success in real-time.
 • #4:Manage cross-channel campaigns with multidisciplinary groups and infinite channels.
 • #5:Monitor engagement and sentiment to get valuable insights.
 • #6:Monitor trending topics of discussion among users.

LET’S GROW YOUR BUSINESS TOGETHER.
CONTACT US NOW.