Βραβεία & Διακρίσεις

Η Palowise έχει κερδίσει αναγνώριση για την αφοσίωσή της στην αριστεία, λαμβάνοντας βραβεία από διακεκριμένα προγράμματα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας στην Ελλάδα & στην Ευρώπη.

Why Palowise?

  • #1:Use the industry's top artificial intelligence to handle the heavy work for you and gain insights in minutes.
  • #2:Receive an alert if something major occurs near your customer.
  • #3:Identify the influencers, material, and messaging required to generate success in real-time.
  • #4:Manage cross-channel campaigns with multidisciplinary groups and infinite channels.
  • #5:Monitor engagement and sentiment to get valuable insights.
  • #6:Monitor trending topics of discussion among users.

LET’S GROW YOUR BUSINESS TOGETHER.
CONTACT US NOW.