Έρευνα & Ακαδημία

Στην Palowise, συνεργαζόμαστε με πολλά αναγνωρισμένα πανεπιστήμια στην Ελλάδα για την έρευνα και την εφαρμογή των πιο πρόσφατων εξελίξεων στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την Προγνωστική Ανάλυση (predictive analytics), την Επιστήμη Δεδομένων (Data Science) και Μηχανική Μάθηση. Αυτή η συνεργασία μας επιτρέπει να έχουμε πρόσβαση στις πιο πρόσφατες θεωρίες, τεχνικές και μεθοδολογίες σε αυτούς τους τομείς, τις οποίες μπορούμε να εφαρμόσουμε στα project των πελατών μας για να δημιουργήσουμε λύσεις που είναι πιο ακριβείς και αποτελεσματικές. Είμαστε βέβαιοι ότι οι συνεργασίες μας με τα ελληνικά πανεπιστήμια θα μας βοηθήσουν στην παροχή καινοτόμων λύσεων στους πελάτες μας και ανυπομονούμε για τις πολλές ευκαιρίες που μας επιφυλάσσει το μέλλον.

Why Palowise?

  • #1:Use the industry's top artificial intelligence to handle the heavy work for you and gain insights in minutes.
  • #2:Receive an alert if something major occurs near your customer.
  • #3:Identify the influencers, material, and messaging required to generate success in real-time.
  • #4:Manage cross-channel campaigns with multidisciplinary groups and infinite channels.
  • #5:Monitor engagement and sentiment to get valuable insights.
  • #6:Monitor trending topics of discussion among users.

LET’S GROW YOUR BUSINESS TOGETHER.
CONTACT US NOW.