Ερευνητικές Δημοσιεύσεις

Οι ερευνητικές δημοσιεύσεις μας, μας επιτρέπουν να μοιραζόμαστε τις ιδέες μας για να προωθήσουμε τον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, των big data και της μηχανικής μάθησης.

2022

Δ. Μιχαήλ, N. Καναράκης, Η. Βαρλάμης

Detection of fake news campaigns using graph convolutional networks

. International Journal of Information Management Data Insights Volume 2, Issue 2, 100104, November 2022

Ι. Η. Βαρλάμης, Δ. Μιχαήλ, Φ. Γλυκού και Π. Τσαντίλας

2021

Η. Βαρλάμης, N. Καναράκης, Δ. Μιχαήλ

A comparative survey of graph databases and software for social network analytics: The link prediction perspective

. “Social Media Analytics using Graph Databases” book by Christos Tjortjis (editor). Springer. To appear

Η. Βαρλάμης, J. A. Nasir, S. Khan,

Fake news detection: A hybrid CNN-RNN based deep learning approach

. International Journal of Information Management Data Insights. Volume 1, Issue 1, 100007, April 2021

2020

Αλεξανδρίδης Γ., Μιχαλάκης Κ., Αλιπράντης Ι., Πολύδορας Π., Τσαντίλας Π., Καρυδάκης Γ.

A Deep Learning Approach to Aspect-Based Sentiment Prediction

. Part of the IFIP Advances in Information and Communication Technology book series (IFIPAICT, volume 583)

2019

Πουλόπουλος Β., Wallace M. , Βασιλάκης Κ. & Λέπουρας Γ.

Γουρζής Κ., Αλεξανδρίδης Γ., Γιαλής Σ. & Καρυδάκης Γ.

Studying the Spatialities of Short-Term Rentals’ Sprawl in the Urban Fabric: The Case of Airbnb in Athens, Greece

. In IFIP International Conference on Artificial Intelligence Applications and Innovations Pages 196-207 Springer, Cham, May 2019

Γουρζής Κ., Αλεξανδρίδης Γ., Γιαλής Σ. & Καρυδάκης Γ.

Studying the Spatialities of Short-Term Rentals’ Sprawl in the Urban Fabric: The Case of Airbnb in Athens, Greece

. In IFIP International Conference on Artificial Intelligence Applications and Innovations Pages 196-207 Springer, Cham, May 2019

2017

Μακρυνιώτη Ν. , Γρίβας Α. , Σαρδιανός Κ., Τσιράκης Ν. , Βαρλάμης Ι., Βασάλος Β., Πουλόπουλος Β., Τσαντίλας Π.

PaloPro: a platform for knowledge, extraction from big social data and the news

. International Journal of Big Data Intelligence 2017 – Vol. 4, No.1 pp. 3 – 22

2015

Τσιράκης Ν., Πουλόπουλος Β., Τσαντίλας Π., Βαρλάμης Ι.

A platform for real-time opinion mining from social media and news streams

. In proceedings of the 1st IEEE International Workshop on Real Time Data Stream Analytics (RTStreams@BigDataSE 2015), held in conjunction with IEEE BigDataSE-15, 20-22 Aug, 2015, Helsinki, Finland

2014

Βαρλάμης Ι., Τσιράκης Ν., Πουλόπουλος Β., Τσαντίλας Π.

An automatic wrapper generation process for large scale crawling of news websites

. In 18th Panhellenic Conference on Informatics, PCI 2014, 2-4 Oct, 2014, Athens, Greece

Πετάτσης Γ., Σπηλιωτόπουλος Δ., Τσιράκης Ν., Τσαντίλας Π.

Sentiment Analysis for Reputation Management: Mining the Greek Web

. In 8th Hellenic Conference on Artificial Intelligence pp. 27-340, SETN 2014, 15-17 May, 2014, Ioannina, Greece

2013

Πετάτσης Γ., Σπηλιωτόπουλος Δ., Τσιράκης Ν., Τσαντίλας Π.

Large-scale Sentiment Analysis for Reputation Management

. In PATHOS 2013 Workshop, GSCL 2013, 25-27 September, 2013, Darmstadt, Germany.

Why Palowise?

  • #1:Use the industry's top artificial intelligence to handle the heavy work for you and gain insights in minutes.
  • #2:Receive an alert if something major occurs near your customer.
  • #3:Identify the influencers, material, and messaging required to generate success in real-time.
  • #4:Manage cross-channel campaigns with multidisciplinary groups and infinite channels.
  • #5:Monitor engagement and sentiment to get valuable insights.
  • #6:Monitor trending topics of discussion among users.

LET’S GROW YOUR BUSINESS TOGETHER.
CONTACT US NOW.