Στα 10 εκατ. ευρώ το EMV της επικοινωνίας στον κλάδο της ενέργειας

Συγκριτικά στοιχεία από την Palowise για την αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας, με ανάλυση του Earned Media Value Η Palowise μελετά τη χρήση των Web και SoMe analytics στον κλάδο της ενέργειας στην Ελλάδα με τη χρήση του EMV, Earned Media Value. Συγκεκριμένα, μελετά όλες τις εταιρείες ενέργειας που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα για να αναλύσει το ψηφιακό περιβάλλον του κλάδου. Το EMV του κλάδου έχει αυξηθεί από 6,55 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2023 σε 10,27 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2024. Τα ψηφιακά κανάλια που συνεισέφεραν τη μεγαλύτερη αξία, περιλάμβαναν τις ειδησεογραφικές ιστοσελίδες, τα φόρουμ, τα blogs και το YouTube, με τα υπόλοιπα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης να ακολουθούν. Μια
άλλη ενδιαφέρουσα διαπίστωση από την ανάλυση των θεμάτων όλων των σχετικών συζητήσεων είναι ότι τα θέματα που παράγουν το μεγαλύτερο EMV είναι τα εταιρικά νέα, οι λογαριασμοί και οι πληρωμές στον ενεργειακό κλάδο, τα νέα σχετικά με τις μετοχές, οι τιμές της ενέργειας, που ακολουθούνται από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα έργα υποδομών και διάφορα άλλα θέματα. «Είμαστε ενθουσιασμένοι που προσφέρουμε πληροφορίες που αλλάζουν τα δεδομένα στον τομέα της ενέργειας στην Ελλάδα μέσω των KPIs μας και, ιδιαίτερα, χρησιμοποιώντας το
KPI Earned Media Value, το SOV (Share of voice) και το Topic analysis», δήλωσε ο Παναγιώτης Τσαντίλας, Διευθύνων Σύμβουλος της Palowise. Η Palowise δίνει τη δυνατότητα στις εταιρείες ενέργειας να αποκτήσουν σε πραγματικό χρόνο, δεδομένα που αφορούν στο EMV, έναν βασικό δείκτη απόδοσης που ποσοτικοποιεί την αξία του συνόλου των διαδικτυακών συνομιλιών και αναφορών.

Why Palowise?

  • #1:Use the industry's top artificial intelligence to handle the heavy work for you and gain insights in minutes.
  • #2:Receive an alert if something major occurs near your customer.
  • #3:Identify the influencers, material, and messaging required to generate success in real-time.
  • #4:Manage cross-channel campaigns with multidisciplinary groups and infinite channels.
  • #5:Monitor engagement and sentiment to get valuable insights.
  • #6:Monitor trending topics of discussion among users.

LET’S GROW YOUR BUSINESS TOGETHER.
CONTACT US NOW.