Νέα Ευρωπαϊκή διάκριση της Paloservices με τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα Leadership4SMEs

Η Paloservices επιλέχθηκε να συμμετέχει στο πρόγραμμα Leadership4SMEs με στόχο να δημιουργήσει μια πετυχημένη στρατηγική για την κατοχύρωση της πνευματικής ιδιοκτησίας (Intellectual Property) της εταιρίας και ειδικά των καινοτόμων λογισμικών που αναπτύσσει.

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Leadership4SMEs στοχεύει στην ανάπτυξη μιας ολιστικής στρατηγικής που επιτρέπει στις νεοσύστατες επιχειρήσεις αλλά και τις καινοτόμες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) με σημαντική ερευνητική δραστηριότητα να διαχειριστούν αποτελεσματικά την πνευματική τους ιδιοκτησία και να πετύχουν μέσω και αυτής της στρατηγικής την αύξηση της επιχειρηματικής τους αξίας. Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο κ. Παναγιώτης Τσαντίλας, Founder της εταιρίας δήλωσε σχετικά με την ένταξη της Paloservices στο πρόγραμμα αυτό: «Η εταιρία μας μετά την επιτυχημένη πρόσφατη συμμετοχή της στο InvestHorizon, τον Ευρωπαϊκό Επιταχυντή, τώρα επιλέχθηκε να συμμετέχει στο πρόγραμμα Leadership4SMEs για να δημιουργήσει τις σωστές στρατηγικές στο πολυσύνθετο περιβάλλον της Ευρώπης σε σχέση με την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και ειδικά των καινοτόμων λογισμικών που αναπτύσσει σε συνεργασία με κορυφαία ελληνικά πανεπιστήμια».

Why Palowise?

  • #1:Use the industry's top artificial intelligence to handle the heavy work for you and gain insights in minutes.
  • #2:Receive an alert if something major occurs near your customer.
  • #3:Identify the influencers, material, and messaging required to generate success in real-time.
  • #4:Manage cross-channel campaigns with multidisciplinary groups and infinite channels.
  • #5:Monitor engagement and sentiment to get valuable insights.
  • #6:Monitor trending topics of discussion among users.

LET’S GROW YOUR BUSINESS TOGETHER.
CONTACT US NOW.