Η PaloServices καινοτομεί με τη συνεργασία δύο Ελληνικών Πανεπιστημίων

Η PaloServices, ηγέτης στην αγορά της ανάλυσης του διαδικτύου και με ισχυρά αντανακλαστικά στην καινοτομία και την πρωτοπορία, είναι η μοναδική ελληνική επιχείρηση που διεξάγει συστηματική έρευνα πάνω στην επεξεργασία φυσικής γλώσσας (NLP) για την ελληνική γλώσσα.

Στα πλαίσια της δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» συνεργάστηκε με τα Πανεπιστήμιο Αιγαίου & Πάντειο Πανεπιστήμιο με στόχο:

  • Να δημιουργήσει νέες καινοτόμες υπηρεσίες όπως η εύρεση των 8 συναισθημάτων μέσα στα κείμενα &
  • Να δημιουργήσει έναν έξυπνο αλγόριθμο που να μπορεί να ιεραρχεί με βάση το impact όλους τους social λογαριασμούς από όλα τα κοινωνικά δίκτυα με έναν αντικειμενικό τρόπο.

Οι δύο επικεφαλής ερευνητές του έργου, ο Γιώργος Αλεξανδρίδης και ο Νικόλαος Μανιάτης, παρουσίασαν τα παρακάτω δύο ερευνητικά papers στο 25ο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής που οργάνωσε το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο Βόλο :

  • Ανίχνευση συναισθημάτων στα ελληνικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης με χρήση αναπαραστάσεων αμφίδρομης κωδικοποίησης από το Transformers
  • Bibliometrics for Measuring Social Media Influence: Αξιολόγηση της χρήσης του h-Index ως μέτρησης κατάταξης της επιρροής των χρηστών του Twitter.

Οι συμμετέχοντες έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για τις 2 ερευνητικές εργασίες και συμμετείχαν με πολλές ερωτήσεις.

Why Palowise?

  • #1:Use the industry's top artificial intelligence to handle the heavy work for you and gain insights in minutes.
  • #2:Receive an alert if something major occurs near your customer.
  • #3:Identify the influencers, material, and messaging required to generate success in real-time.
  • #4:Manage cross-channel campaigns with multidisciplinary groups and infinite channels.
  • #5:Monitor engagement and sentiment to get valuable insights.
  • #6:Monitor trending topics of discussion among users.

LET’S GROW YOUR BUSINESS TOGETHER.
CONTACT US NOW.