Sofias Scale Up 2022 – Δυνατό παρών για τo PaloΑnalytics & Astroturfing

Στις 7–9 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε το SCALE UP 2022, στο Grand Hotel Sofia στη Βουλγαρία. Εταιρείες τεχνολογίας απ’ όλο τον κόσμο, Οργανισμοί Υποστήριξης Επιχειρήσεων και Οργανισμοί Διαχείρισης Χρηματοδοτήσεων, συναντήθηκαν στη Σόφια, με μοναδικό σκοπό την ενημέρωση για τις διαθέσιμες δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2022-2027, για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Μέσα από συνεδρίες ολομέλειας, ενημερωτικά εργαστήρια και οι στοχευμένες συναντήσεις 1:1, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία απόκτησης νέας γνώσης και καινούργιων επιχειρηματικών επαφών.

Δυναμικό παρών και για την τεχνολογία της PaloServices, με την εκπροσώπηση της απο τον CEO & ΓΓ του ΣΕΚΕΕ, Παναγιώτη Τσαντίλα. Ο κ. Παναγιώτης Τσαντίλας είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει και προωθήσει τα καινοτόμα εργαλεία PaloAnalytics & Astroturfing όντας η πρώτη ελληνική εταιρία που δημιούργησε αλγόριθμους και μοντέλα ΑΙ για την ανάλυση κειμένων στην ελληνική γλώσσα και την ανίχνευση δικτύων προπαγάνδας εντός του ψηφιακού οικοσυστήματος.

To Astroturfing είναι η παραγωγή οργανωμένων ενεργειών πληροφόρησης και διασποράς ειδήσεων στα κοινωνικά μέσα και στα media γενικότερα. «Το astroturfing.gr φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο που παράγεται και διανέμεται μια είδηση στην Ελλάδα», δηλώνει ο CEO της PaloServices, Παναγιώτης Τσαντίλας.

To Paloanalytics είναι η παραγωγή οργανωμένων ενεργειών πληροφόρησης και διασποράς ειδήσεων στα κοινωνικά μέσα και στα media γενικότερα. «Το astroturfing.gr φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο που παράγεται και διανέμεται μια είδηση στην Ελλάδα».

Οι βασικοί στόχοι του έργου PaloAnalytics οριοθετούνται στη συνέχεια:

 • Να φέρει σε συνεργασία ερευνητικές ομάδες που δραστηριοποιούνται σε θέματα εξόρυξης γνώσης από κείμενα από τον παγκόσμιο ιστό και τα κοινωνικά δίκτυα, μεμονωμένους ερευνητές με μεγάλη εμπειρία στα θέματα αυτά αλλά και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο αυτό αναπτύσσοντας ανταγωνιστικά προϊόντα στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς.
 • Να ενισχύσει την έρευνα, την επιστημονική καινοτομία και την τεχνολογική ανάπτυξη θέτοντας νέες προκλήσεις κλιμάκωσης, πολυγλωσσικότητας, σημασιολογίας στις υπάρχουσες λύσεις.
 • Να συνδέσει την έρευνα με την αγορά και την παγκόσμια οικονομία.
 • Να εναρμονιστεί με την εθνική στρατηγική για την έρευνα και την καινοτομία, αναδεικνύοντας την έξυπνη εξειδίκευση της επιχειρηματικότητας σε εθνικό επίπεδο και δημιουργώντας ευκαιρίες επέκτασης σε διεθνές επίπεδο.

Η υλοποίηση του Astroturfing περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα 4 παρακάτω βήματα:

 • Ανάπτυξη εργαλείων για τον έλεγχο της αξιοπιστίας πηγών μετάδοσης και αναμετάδοσης ειδήσεων (κόμβοι) στα κοινωνικά δίκτυα,
 • Εκπαίδευση ενός ενιαίου προγνωστικού μοντέλου που θα αξιολογεί τις δημοσιεύσεις, αναδημοσιεύσεις και σχολιασμούς των ειδήσεων και θα εκτιμά την αληθοφάνεια της είδησης με βάση το πρότυπο διάδοσής της,
 • Εξέταση πηγών κοινωνικών μέσων που παράγουν περιεχόμενο (ειδησεογραφικές πηγές, blogs κλπ.) διαφορετικού κύρους και αξιοπιστίας ανά θεματική κατηγορία, αλλά και των κόμβων των κοινωνικών δικτύων (χρήστες),
 • Αποτύπωση των δικτύων προπαγάνδας ως επέκταση των απλών flag lists (ή black lists) που διαμορφώνονται πίσω από μια εσκεμμένα ψευδή είδηση ή ομάδα ειδήσεων.

Todor Mitov, Project Manager DTI, Bulgaria;
Giuseppe Rossi, Project Manager for Green Home, Italy;
Marina Blagojevic, Project Manager for ICT, Serbia;
Krasimira Shindarova, Project Manager
Bulgarian ICT Cluster; Panayiotis Tsantilas, CEO Paloservices΄;
Δείτε περισσότερα σχετικά με την καινοτομία της PaloServices εδώ.

Why Palowise?

 • #1:Use the industry's top artificial intelligence to handle the heavy work for you and gain insights in minutes.
 • #2:Receive an alert if something major occurs near your customer.
 • #3:Identify the influencers, material, and messaging required to generate success in real-time.
 • #4:Manage cross-channel campaigns with multidisciplinary groups and infinite channels.
 • #5:Monitor engagement and sentiment to get valuable insights.
 • #6:Monitor trending topics of discussion among users.

LET’S GROW YOUR BUSINESS TOGETHER.
CONTACT US NOW.