ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

 

Παρατίθεται η πολιτική της εταιρίας με την επωνυμία «ΠΑΛΟ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Χαβρίου, αρ. 9, με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 115334437000, καλούμενη εφεξής η «Εταιρία» για τη χρήση των cookies στο διαδικτυακό τόπο www.palowise.ai, καλούμενος εφεξής ο «Διαδικτυακός Τόπος», η παροχή δυνατότητας στους Επισκέπτες/ Χρήστες να διαχειρίζονται τις προτιμήσεις τους σε σχέση με τα cookies καθώς και σχετικές πληροφορίες.

  1. Τα cookies αποτελούν μικρά τμήματα πληροφορίας (αρχεία) με μορφή απλού κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στους υπολογιστές του Επισκέπτη/ Χρήστη (ή σε άλλες συσκευές με πρόσβαση στο διαδίκτυο, όπως ένα κινητό τηλέφωνο- «smartphone» ή ένα «tablet»), όταν αυτοί επισκέπτονται οποιαδήποτε σελίδα στο διαδίκτυο.
  2. Τα cookies βοηθούν στη συλλογή πληροφοριών απαραίτητων για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας ενός δικτυακού τόπου, τη βελτίωση και αναβάθμιση του περιεχομένου του, την προσαρμογή του στη ζήτηση και στις ανάγκες των Επισκεπτών/ Χρηστών καθώς και τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας του τρόπου παρουσίασης και προβολής του δικτυακού τόπου σε δικτυακούς τόπους τρίτων. Τα αρχεία τύπου cookies που χρησιμοποιούνται στον Δικτυακό Τόπο της Εταιρίας δεν επιτρέπουν τη συλλογή πληροφοριών που ταυτοποιούν τους Επισκέπτες/ Χρήστες ούτε την πρόσβαση σε οποιοδήποτε έγγραφο ή αρχείο που τηρείται στους υπολογιστές αυτών.
  3. Τα στοιχεία που συλλέγουν τα cookies μπορεί να περιλαμβάνουν τον τύπο του φυλλομετρητή που χρησιμοποιεί ο Επισκέπτης/ Χρήστης, το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή του, τη χρήση συνδέσμων από και προς τον εκάστοτε δικτυακό τόπο και λοιπές «τεχνικής φύσεως» πληροφορίες.
  4. Κατηγορίες των «Cookies»

Ι) Απαραίτητα

Βοηθούν στην ορθή λειτουργία του Διαδικτυακού Τόπου διευκολύνοντας βασικές λειτουργίες, όπως η πλοήγηση του Επισκέπτη/ Χρήστη και η πρόσβασή του σε ασφαλείς περιοχές. Μία ιστοσελίδα δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά χωρίς αυτά τα cookies. Για την χρήση των υποχρεωτικών cookies δεν απαιτείται η συγκατάθεση του Επισκέπτη/ Χρήστη.

ΙΙ) Λειτουργικότητας

Προτίμησης

Επιτρέπουν στο Διαδικτυακό Τόπο να απομνημονεύει πληροφορίες, βάσει των οποίων μεταβάλλεται ο τρόπος λειτουργίας του ή παρουσίασης των πληροφοριών, ώστε να ανταποκρίνεται στις προτιμήσεις του εκάστοτε χρήστη (π.χ. προτιμώμενη γλώσσα).

Στατιστικά

Βοηθούν να καταστεί σαφές πώς αλληλεπιδρούν οι Επισκέπτες/ Χρήστες με τον Διαδικτυακό Τόπο συλλέγοντας πληροφορίες ανώνυμα. Τα cookies αυτής της κατηγορίας χρησιμοποιούνται για τη λήψη στατιστικών στοιχείων σχετικά με την επισκεψιμότητα του Διαδικτυακού Τόπου με αποκλειστικό σκοπό τη βελτίωση της επίδοσης και του περιεχομένου του.

ΙΙΙ) Προώθησης

Χρησιμοποιούνται για την καταγραφή της δραστηριότητας των Επισκεπτών/ Χρηστών του Διαδικτυακού Τόπου, με σκοπό την εμφάνιση διαφημίσεων που είναι σχετικές και ελκυστικές για αυτούς.

  1. O Επισκέπτης/ Χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies και να μην επιτρέπει την αποδοχή τους σε καμία περίπτωση. Στην περίπτωση αυτή ορισμένες υπηρεσίες και λειτουργίες του Διαδικτυακού Τόπου ενδέχεται να μη λειτουργούν. Επιπλέον, ο Επισκέπτης/ Χρήστης μπορεί να διαγράψει όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στη συσκευή του διαγράφοντας το ιστορικό περιήγησης του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιεί. Με αυτόν τον τρόπο θα διαγραφούν όλα τα cookies από όλους τους ιστότοπους που έχει επισκεφθεί ο Επισκέπτης/ Χρήστης από το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης. Μετά από αυτή την ενέργεια, ενδέχεται να χαθούν και ορισμένα αποθηκευμένα στοιχεία (π.χ. αποθηκευμένα στοιχεία σύνδεσης, προτιμήσεις ιστοτόπου).

Για τη διαχείριση και απενεργοποίηση των cookies, ο Επισκέπτης/ Χρήστης μπορεί να ακολουθήσει τις σχετικές οδηγίες για κάθε τύπο προγράμματος περιήγησης που βρίσκονται συνήθως εντός των καταλόγων («μενού») «Help», «Tools» ή «Edit» του εκάστοτε προγράμματος περιήγησης.

  1. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική, είτε εν όλω είτε εν μέρει, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και να αναρτά την τροποποίηση αυτή στον παρόντα Δικτυακό Τόπο. Οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα θα ισχύει με την ανάρτηση της τροποποιημένης Πολιτικής στο Δικτυακό Τόπο της Εταιρίας.
  2. Για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με την παρούσα Πολιτική, ο Επισκέπτης/ Χρήστης μπορεί να επικοινωνεί με την Εταιρία στη διεύθυνση info@palowise.ai